வீடு > செய்தி > நிறுவனத்தின் செய்திகள்

2021 ஆண்டு கூட்டம்

2022-05-19

2021 இல் நடந்த கதையை மறுபரிசீலனை செய்ய, 2022 இல் ஒரு சிறந்த அத்தியாயத்தை முன்னறிவிப்பதற்காக 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அனைத்து யின்ஜியா மக்களுடனும் வருடாந்திர சந்திப்பை நடத்துங்கள்.

 

2022 உங்களையும் என்னையும் உலகில் சூழ்ந்திருக்கும் ஆரோக்கியமான, செல்வந்த மற்றும் அமைதியான 2022 வாழ்க.